shell1723x397 300x165Het VAP Ondernemersnetwerk is een club met historie, een verleden. Het is 1978 als er bij Shell Nederland Raffinaderij door een intern conflict een staking uitbreekt en de poorten dichtgaan (INDUSTRIEBOND FUSIE). Maar voor die poort staan echter werknemers van diverse aannemers en die willen wel aan het werk. Gelukkig is de oproer met een sisser afgelopen. Maar het incident doet de betrokken aannemers besluiten een vereniging op te richten, de VAP (Vereniging Aannemers Petrochemie) met als doel het creëren van een stakingskas waaruit personeel in dergelijke gevallen kan worden doorbetaald.

Voor meer informatie over de staking Shell Nederland 1979 klik hier INDUSTRIEBOND FUSIE.

Hoewel de doelstelling in de statuten van de VAP nog ‘het behoud en het bevorderen van werkgelegenheid in de petrochemische industrie en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden’ noemt, wordt het ledenbestand niet alleen gevuld met bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie.

VAP-leden zijn afkomstig uit diverse branches. Op de ledenlijst staan transporteurs, bouwers, verzekeraars, bankbedrijven, technische installateurs, makelaars en beveiligingsbedrijven broederlijk naast slopers, juweliers, steigerbouwers en onderhoudsbedrijven. Uit onze ledenlijst blijkt zonneklaar dat de bindende factor van de club ‘het ondernemen’ is.

Het VAP-netwerk heeft zich prima weten te handhaven. Maar handhaven alleen is niet genoeg. Daarom stelt de vereniging zich open voor presentaties, hetzij van bedrijven, hetzij van producenten.

De VAP organiseert thema-avonden en bijeenkomsten met gastsprekers over actuele onderwerpen. Aan bod komen de meest uiteenlopende onderwerpen. Verder zijn er excursies gepland. Na afloop van de bijeenkomsten is er uiteraard gelegenheid om te netwerken.

De vereniging blijft aan de weg timmeren.