Inloggen op vapondernemersnetwerk.nl

Home / Nieuws / Inloggen op vapondernemersnetwerk.nl

VAP is een ondernemersnetwerk. Voor onze leden is het onderlinge contact heel waardevol, op sociaal en op zakelijk vlak. Op vapondernemersnetwerk.nl is onder ‘Leden’ een lijst te vinden van alle bij VAP aangesloten bedrijven. De gegevens van contactpersonen bij die bedrijven zijn niet openbaar en alleen beschikbaar voor leden. Voor toegang moeten leden inloggen op het menu-onderdeel ‘contactpersonen’.  De inlogcode is opvraagbaar bij het secretariaat: secretariaat@vapondernemersnetwerk.nl.