Bestuursvacatures

Home / Nieuws / Bestuursvacatures

Binnen het VAP-bestuur komen vanaf februari 2021 twee posities vacant. Tot op heden heeft zich hiervoor één kandidaat gemeld. De functies zullen na aanvulling van het bestuur worden verdeeld. Als er meer dan twee kandidaten zijn, wordt een verkiezing gehouden. Die zal plaatsvinden tijdens de ALV van februari 2021.

Aanmelden

Interesse om in het VAP-bestuur plaats te nemen? Kandidaten kunnen zich door middel van een motivatiebrief bij het bestuur aanmelden: secretariaat@vapondernemersnetwerk.nl.